ΜΑΣ ΑΚΟΥΤΕ

WhatsApp: Φέρνει το Communities για να βελτιώσει τις ομαδικές συνομιλίες

Το WhatsApp παρουσίασε μια νέα δυνατότητα, το Communities, που στόχο έχει να βοηθήσει τους χρήστες να διαχειρίζονται καλύτερα τις ομαδικές συνομιλίες.

Με το Communities, οι χρήστες θα μπορούν να συγκεντρώνουν ξεχωριστές ομάδες, δημιουργώντας μια δομή που τους διευκολύνει. Έτσι, θα λαμβάνουν ενημερώσεις που αποστέλλονται σε ολόκληρη την Κοινότητα και θα οργανώνουν εύκολα μικρότερες ομάδες συζήτησης σχετικά με αυτά που τους ενδιαφέρουν.

whatsapp, WhatsApp: Φέρνει το Communities για να βελτιώσει τις ομαδικές συνομιλίες

To Communities φέρνει επίσης ισχυρά νέα εργαλεία για διαχειριστές, συμπεριλαμβανομένων των μηνυμάτων ανακοινώσεων που αποστέλλονται σε όλους και θα ελέγχουν ποιες ομάδες μπορούν να συμπεριληφθούν.

whatsapp, WhatsApp: Φέρνει το Communities για να βελτιώσει τις ομαδικές συνομιλίες

Οι διαχειριστές της κοινότητας θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να αποσυνδέουν ομάδες από την Κοινότητα και να αφαιρούν εντελώς μεμονωμένα μέλη από την Κοινότητα, εάν το επιθυμούν.Το διαβάσαμε