ΜΑΣ ΑΚΟΥΤΕ

Τίτλοι τέλους για ελληνική πλατφόρμα κρατήσεων

Την διακοπή της λειτουργίας της ελληνικής πλατφόρμας online κρατήσεων -κυρίως Β2Β- Stglobe, με ιστορία δεκαετιών, ανακοίνωσε ο ιδιοκτήτης της μέσω της ιστοσελίδας. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι πριν λίγες η εταιρία προχωρούσε σε υπογραφές συμφωνιών με άλλες εταιρίες, πρακτορεία και καταλύματα, ο κύκλος εργασιών που έκανε ανέρχεται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, ενώ σημαντικό είναι και το ύψος των εγγυήσεων που είχαν καταθέσει οι συνεργαζόμενες εταιρίες, ώστε να έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα.

Εξ αυτών υπάρχει μεγάλη ανησυχία στην αγορά, για το αν υπάρχουν εκκρεμότητες στις συναλλαγές και ποιου ύψους. Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι ο τζίρος της σε ένα συντριπτικά μεγάλο ποσοστό, αφορούσε στο εξωτερικό και όχι στην ελληνική αγορά.

Πιο αναλυτικά, στον ιστότοπο της εταιρίας, από χθες έχει αναρτηθεί το ακόλουθο μήνυμα:

“Μας είναι αδύνατον να συνεχίσουμε την λειτουργία μας κάτω από τις παρούσες συνθήκες.

Ζητάμε συγνώμη από τους φίλους προμηθευτές και πελάτες μας και ειλικρινά λυπούμαστε για την αναστάτωση που δημιουργεί αυτή μας η απόφαση.

Σας ευχαριστούμε όλους και σας ευχόμαστε τα καλύτερα.

Δ.Β.Γαλιάτσος
STGLOBE 1987 – 2022

It becomes for us impossible to continue operating during the current circumstances which has enormously harmed our sector and businesses.

We are truly sorry and we deeply apologise for the incovenience this desicion arises to our friends, suppliers and clients.

We wish you all the best success.

D.V. Galiatsos
STGLOBE 1987 – 2022”.

Όπως αναφέρει η εταιρία, “Είμαστε εξειδικευμένος χονδρέμπορος του τουρισμού και υποστηρίζουμε καθημερινά την παγκόσμια ταξιδιωτική βιομηχανία προσφέροντας την πιο πρόσφατη και πιο αξιόπιστη τεχνολογία, εξαιρετική εξυπηρέτηση πελατών και τις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Καθημερινά επενδύουμε σε ανθρώπινο δυναμικό, λογισμικό και υλικό, προκειμένου να προσφέρουμε στους πελάτες μας ένα εύκολο, αξιόπιστο και αποτελεσματικό σύστημα online κρατήσεων χονδρικής.”.

Σημειώνεται ότι η Stglobe, που εδρεύει στην Αθήνα, είναι μέλος της Special Tours Wholesalers Limited, London UK, που εδρεύει στο Λονδίνο και δεν έχει γίνει γνωστό αν θα ακολουθήσει την τύχη της ελληνικής.

Ο τζίρος και το επιχειρηματικό μοντέλο

Σύμφωνα με τον οικονομικό απολογισμό της εταιρίας για την χρήση 2020, “Η Special Tours Wholesalers ΕΠΕμετά από μία μακρόχρονη παρουσία στον χώρο των Τουριστικών Γραφείων και εν γένει στο χώρο του Τουρισμού, έχει αναδειχθεί σε έναν από τους πρωταγωνιστές του κλάδου. Η επιτυχής αυτή εξέλιξη οφείλεται στη σωστή επενδυτική πολιτική της, στην ευελιξία, στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, στην έμφαση στην ποιότητα και στην επένδυση στο κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό.
Η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει σημαντικά ποσά για την αύξηση της παραγωγικής της ικανότητος, την δημιουργία νέων διαφοροποιημένων προϊόντων και την βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, στην προσπάθειά της να διαδραματίζει όλο και πιο σημαντικό ρόλο στην εν λόγω αγορά.
Το 2020 ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά που ανάγκασε την εταιρεία να προχωρήσει σε αναδιοργάνωση. Η πανδημία τουcovid-19επηρέασε τόσο την ψυχολογία των ταξιδιωτών όσο και τα συνεχόμενα lockdown τόσο στην Ελλάδα–Ευρώπη και γενικότερα σε όλους τους τουριστικούς και μη προορισμούς επηρέασαν πολύ έντονα την οικονομική δραστηριότητά.
Μέσα σε αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες πολλές εταιρείες του κλάδου αναγκάστηκαν είτε προσωρινά είτε μόνιμα να σταματήσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.
Η εταιρεία μας παρακολουθώντας και αναλύοντας τα δεδομένα και παρόλο ότι ερχόταν από μία πολύ καλή χρονιά όπως του 2019 αποφάσισε και έλαβε κάποιες σημαντικές αποφάσεις εν πορεία του 2020 που ήταν οι ακόλουθες:
Α) Εντός του Μαρτίου (αρχή πανδημίας) αποδεσμεύτηκε από ένα συμβόλαιο μίσθωσης γραφείων.
Β) Τον Απρίλιο η εταιρεία έθεσε σε αναστολή πολύ μεγάλο μέρος του προσωπικού μέχρι και τον Μάιο του 2020.
Γ) Εντός του Ιουλίου και στην μέση της πανδημίας έχοντας συμπληρώσει 4 μήνες χωρίς οικονομική δραστηριότητα (ολικό lockdown),η Διοίκηση της εταιρείας προχώρησε σε μείωση αποδοχών μισθοδοσίας.
Δ) Τον Ιούλιο και Αύγουστο η εταιρεία προχώρησε σε μείωση προσωπικού.
Ε) Τον Σεπτέμβριο του 2020 η εταιρεία θέτει ξανά το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού της σε αναστολή μέχρι κ τον Ιούλιο του 2021.
ΣΤ) Τον Ιούλιο του 2021 λύει άλλο ένα συμβόλαιο λειτουργικής μίσθωσης
Ζ) Τον Σεπτέμβριο 2021 αποφασίζει κ ενημερώνει τους ιδιοκτήτες άλλων δύο ενοικιαζόμενων χώρων ότι θα αποχωρήσει από αυτούς μέχρι τέλος του έτους.
Με αυτόν τον τρόπο η εταιρεία μείωσε και θα μειώσει στο μέγιστο δυνατό τα λειτουργικά έξοδά της και σε συνδυασμό ότι από τον Αύγουστο του 2021 αρχίζει να αυξάνεται η
οικονομική δραστηριότητα ευελπιστούμε σε μια πιο βελτιωμένη παραγωγική κατάσταση. Παράλληλα ο ανταγωνισμός βαίνει εντεινόμενος, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν εισέλθει
στην αγορά νέοι ανταγωνιστές. Αυτό οφείλεται κυρίως στην ενδυνάμωση παλαιών ανταγωνιστών μας μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών”.

Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

O κύκλος εργασιών το 2020 ανήλθε σε ευρώ10.602.828,16έναντι 63.941.188,19ευρώτο 2019,δηλαδή σημείωσε σημαντική μείωση κατά 83,42%%. Τα μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως της χρήσεως ανήλθαν σε 124.156,06 ευρώ έναντι 2.596.364,61 ευρώ της προηγούμενης χρήσεως δηλαδή μειώθηκαν κατά 95% .
Το αποτέλεσμα της χρήσης 2020 ήταν ζημιογόνο κατά ποσό € 1.077.545,22 έναντι της προηγούμενης χρήσης κερδοφορίας κατά ποσό € 181.256,99, μειώθηκε δηλαδή κατά 4,5 φορές.

Τα έσοδα και έξοδα σημαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας της εταιρείας κατά τη χρήση που έληξε την 31.12.2020, συγκρινόμενα με τα αντίστοιχα κονδύλια της
προηγούμενης χρήσης έχουν σε ευρώ, ως ακολούθως:

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2020 σημείωσε αρνητική πορεία εξαιτίας των παρατεταμένων lockdown και των περιορισμών μετακινήσεων λόγω Covid-19.
Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2020 έχουν καταστεί αρνητικά και ανέρχονται στο ποσό ευρώ 236.242,36 έναντι ευρώ 481.302,86 της προηγούμενης χρήσεως.

Τέλος, η διοίκηση της εταιρίας εκτιμούσε στις οικονομικές καταστάσεις του 2020 ότι ο τζίρος της εταιρίας το 2021 θα σημείωνε σημαντική ανάκαμψη. Εντύπωση δε προκαλεί το γεγονός ότι στις 31.12.2020 η εταιρία είχε χορηγήσει δάνεια σε μέλη της διοίκησης ύψους 3,1 εκατ. €, ενώ στην ίδια ημερομηνία διέθετε καταθέσεις ύψους 2,06 εκατ. €. Χρωστούσε δε σε προμηθευτές και πελάτες 5,8 εκατ. ευρώ.


Εσείς πάντως μην ξεχάσετε να γραφτείτε στις ειδοποιήσεις μας , ώστε να ενημερωθείτε πρώτοι, να κάνετε Like & Share την σελίδα μας στο Facebook  ή να γραφτείτε στο κανάλι μας στο Telegram . Μπορείτε επίσης να γραφτείτε και στο κανάλι του iTechNews.gr στο  Youtube, όπου μπορείτε να βρείτε πάρα πολλές παρουσιάσεις που έχουμε κάνει! Μην ξεχνάτε να προτιμάτε το iTechNews.gr για τις αγορές σας από τα διάφορα κινεζομάγαζα, βοηθάει όλους, και εσάς, καθότι ότι παίρνω γίνονται συνήθως δώρα σε διαγωνισμούς. Πατήστε στα παρακάτω links ακριβώς πριν κάνετε την αγορά, χωρίς να χρεώνεστε κάτι γι’ αυτό και τίποτα άλλο μέχρι να την ολοκληρώσετε. Μην ξεχάσετε να βρείτε όλα τα άρθρα μας στις ειδήσεις της Google.Στην περίπτωση που θέλετε ν’ αντιγράψετε ή να χρησιμοποιήσετε μέρος ή ολόκληρο το άρθρο, μπορείτε να το κάνετε εφόσον αναφέρετε σαν πηγή το iTechNews.gr.


 

Πηγή

Εσείς πάντως μην ξεχάσετε να γραφτείτε στις ειδοποιήσεις μας , ώστε να ενημερωθείτε πρώτοι για τις πιο HOT προσφορές της ημέρας  και ακόμη περισσότερες  στο κανάλι μου στο Telegram και κάντε Like & Share την σελίδα μας στο Facebook.

Θα χαρώ να βοηθήσω και να απαντήσω απορίες σας. Θα με βρείτε στο Messenger ως Unpackman Review. Αφήστε μου ένα σχόλιο στο βίντεο ή στείλετε μου ένα email στο [email protected]. Κάντε SUBSCRIBE και πατήστε την ειδοποίηση () στο κανάλι μου.

Unpackman

Μοίρασε την γνώση…

Το διαβάσαμε