ΜΑΣ ΑΚΟΥΤΕ

Αυτά είναι τα smartphones με τη μεγαλύτερη ακτινοβολία

Σε αφιέρωμα που έκανε, το efmadvice ταξινόμησε τα smartphones βάσει των μεγεθών SAR. Αυτή είναι η τιμή που μετρά το βαθμό στον οποίο το σώμα απορροφά την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Τα ποσά στη λίστα αναφέρονται σε watts ανά kilogram (W/Kg).

smartphones, Αυτά είναι τα smartphones με τη μεγαλύτερη ακτινοβολία

Οι ρυθμιστικές αρχές σε όλο τον κόσμο ορίζουν τα μέγιστα SAR που επιτρέπεται να εκπέμπουν οι συσκευές. Στις ΗΠΑ, τα όρια της FCC αγγίζουν τα 1.6W/Kg. Το μόνο smartphone που τα ξεπερνά είναι το Motorola Edge.

Όπως επισημαίνει η FCC, όλα τα smartphones εκπέμπουν ένα ποσό ακτινοβολίας. Οι παράγοντες που καθορίζουν την ποσότητα αυτή της ακτινοβολίας είναι ο τύπος της συσκευής, το μοντέλο και η απόσταση από τον πιο κοντινό πύργο κινητής.

Σύμφωνα, πάντα, με την FCC, μέτρα για τον περιορισμό της έκθεσης σε RF ακτινοβολία είναι ο περιορισμός χρήσης του smartphone και η χρήση αξεσουάρ hands-free.

Το διαβάσαμε